Privacyverklaring

07-01-2021

 

Jouw privacy is voor cadeaushoppen.nl van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij cadeaushoppen.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

 

Wat zal cadeaushoppen.nl precies van jou bijhouden.

 

cadeaushoppen.nl gebruikt jouw Voornaam, Achternaam,adres, Postcode,woonplaats,Provintie, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens.

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en 4 weken daarna.

 

cadeaushoppen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen,

zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van de op onze website bestelde artiekelen .

Verzenden van onze nieuwsbrief omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van cadeaushoppen.nl

cadeaushoppen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw

voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van cadeaushoppen.nl.

 

Hoe lang bewaart cadeaushoppen.nl uw persoonsgegevens

 

cadeaushoppen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u zich inschrijft bij www.cadeaushoppen.nl zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens in onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

 

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,

behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

 

cadeaushoppen.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een meewerkpartner van cadeaushoppen.nl tussen zit.

Indien er wel sprake is van geautomatiseerde verwerking: cadeaushoppen.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen,

: [Snel start (boekhoudprogramma), en ccv (website) onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Cookies

 

cadeaushoppen.nl gebruikt alleen functionele en Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

En zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

 

A. Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren.

Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren.

Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten “lokale opslag”. De website gebruikt lokale opslag in de browser om tijdelijk gegevens op te slaan.

Hiermee kunnen pagina’s sneller worden weergegeven, is zichtbaar of een gebruiker is ingelogd, en kan na het verlopen van de sessie van de gebruiker, na inlog, weer dezelfde pagina aan de gebruiker worden getoond.

 

B. Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht,

vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Affiliatie cookies’. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke advertentie leidt tot aankoop van een bepaald product of dienst,

zodat degene die deze advertentie heeft getoond (de affiliatie) daarvoor bijvoorbeeld een beloning kan ontvangen van de adverteerder.

 

Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

 

Verwijzingen en links

 

Deze website bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, welke mogelijk ook gebruik maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren het privacy statement/cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Geen cookies of cookies verwijderen

Met behulp van uw browserinstellingen kunt u aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.

Zelf bepalen welke cookies je accepteert

Je kunt in de meeste gevallen je browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om je te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden. Je kunt dan zelf bepalen of je de cookie accepteert of niet. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij je graag naar de handleiding van je browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

 

Google Chrome:

Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.

Selecteer Instellingen.

Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud.

In het gedeelte 'Cookies' kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

 

Voorbeeld Internet Explorer 11.0:

Klik in het menu Extra op Internetopties

Klik op het tabblad Privacy

Nu kun je instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden.

Met OK bevestig je de instelling.

 

Voorbeeld Firefox:

Klik op de menuknop en kies Opties

Klik op het paneel Privacy.

 

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden de cookies vóór verloop van de houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of uitgezet worden via de browserinstellingen.

 

Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kunnen kenbaar gemaakt worden per email via info@theorietraining.nl. Het streven is om binnen vier werkdagen na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren.

 

Minderjarigen

 

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.

Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door cadeaushoppen.nl.

U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cadeaushoppen.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

 

Je hebt de volgende rechten:

 

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

Het laten corrigeren van fouten

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Klacht indienen

 

cadeaushoppen.nl wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens

Naam ondernemer; Dirk Post

Handelend onder de namen; autorijschool Dirk Post en theorietraining.nl en cadeaushoppen.nl

KvK nummer 30086678

Btw nummer; NL001353982B54

Vronesteijn 19

3401 SG IJsselstein

info@cadeaushoppen.nl